IMG_1885
Tänk på Miljön, Sortera!
 

Vi är er markentreprenör i Roslagen.

 

TRE-T MARK AB startade 1998 med markanläggningar som inriktning. Under åren som gått har vi i vår verksamhet utfört både mindre och större stenarbeten, va-arbeten, konstarbeten, grunder dräneringsarbeten och byggledning.
Med denna erfarenhet kan vi åta oss produktionsledning och maskinarbeten.
Vi utökar maskinparken efter kundens behov. 

 

Termografering ( Värmekamera) av otäta hus är ett uppdrag vi kan åta oss.

 
Vår policy är att sätta kunden i första rummet.

 

Klicka på vår sida med bilder och referensobjekt, där ni får en bild av oss och en del av våra projekt som vi utfört under årens lopp.

 

Vi finns i Vägsta Industrihus www.jmtfast.se