IMG_1885
Felaktigt inflöde i ventil Felaktigt inflöde i ventil

Termografi är ett utmärkt sätt att få en uppfattning av hur ditt hus mår.

Med  vår värmekamera kan vi dokumentera klimatskalet i ditt hus.

Läckande socklar, otäta dörrar och fönster.

Bristfällig drevning i fönster och dörrinfästningar.

Dåligt utförd isolering i väggar, tak och golv.

Överbelastade faser i elcentralen.

Felriktad ventilation.

Dåliga element. (oluftade vattenradiatorer)

Dragiga golv.

Hur fungerar värmeslingorna i golvvärmen?

m.m.

 

En kontroll av huset kan med ganska små medel åtgärda bristerna i tätningar och isoleringar.

Vilket i sin tur kan resultera i betydande besparingar i el och uppvärmningskostnader.

Kostnaden för en Termografering kan återbetala sig på några månader om man åtgärdar bristerna.

Kontaka oss för en kostnadsfri konsultation med beskrivning hur vi går tillväga. 

Efter en fotografering lämnar vi en dokumentation med bilder och kommentarer.

(Se våra bilder) 

 070 461 08 91 el.  janne@tret.se