IMG_1885
Montering av brunnsringar Montering av brunnsringar

Schakt och montering av 2 st dricksvattenbrunnar i Hemåla (Knutby)
ca 6 m djupa och rikligt med grundvatten.
grattis till vattnet Stefan

Ledningar från vattenreningen Ledningar från vattenreningen


Vanadfisbadet 2014
Avloppsanslutningar under poolen.

 

Kv Tombolan Sollentuna
Radonventilation under golv
.

Förhöjd markbädd 100 m2 Förhöjd markbädd 100 m2

Vi är Återförsäljare för 
Greenrock minireningsverk 
www.greenrock.se